Nya medarbetare

Jonas Friberg är anställd som branschutvecklingsstrateg och kommer som sådan att ansvara för Samtrafikens nya uppdrag att driva gemensam utveckling av branschen.

I rollen kommer Jonas att arbeta med att stimulera och samla in idéer kring hur branschen behöver utvecklas, utveckla och fördjupa dessa i nära dialog med alla relevanta aktörer (t.ex. trafikföretag och myndigheter, leverantörer, entreprenörer och akademin) och presentera idéerna till Samtrafikens styrelse. Den första tiden blir huvuduppgiften att bygga nätverk för att effektivt kunna stötta de initiativ och idéer som identifieras.

Jens Koch-Nommensen kommer att arbeta som tjänsteansvarig för Informationssamverkan. Han kommer att ansvara för tjänsternas lönsamhet, att förpacka Informationstjänsterna som och vara kravställare mot leverans.

I Jens roll ingår även omvärlds- och konkurrents bevakning och ansvara för leverantörer inom Informationstjänsterna.

Dessutom har vi anställt två juniora systemutvecklare – Kevin Lindgren och Daniel Törbacka.

Vi önskar alla varmt välkomna till Samtrafiken.