Blåklintsbuss ny Resplus-partner

Vi hälsar Blåklintsbuss välkommen som partner till Samtrafiken och Resplussamarbetet. I och med detta blir de en del det samarbete som formar kollektivtrafiken och dess framtid. Samtidigt blir deras utbud synligt och säljbart i de nationella säljkanalerna.

Läs mer om Blåklintsbuss