Biljett och betalprojektet levererar!

Projektet har nu levererat de första verktygen, i form av specifikationer, för att branschens aktörer ska kunna ha en gemensam standard för maskinell läsning av biljetter. Specifikationen heter MTB – Mobile Ticket BLOB. För den tekniskt intresserade beskrivs MTB och andra tekniska leveranser från projektet på wiki.samtrafiken.se (Mobile Ticket Specification). En rad piloter och även skarpa implementationer baserade på MTB pågår, bland annat hos SJ, SL, Västtrafik och Transdev.

Projektet har också har också börjat ta fram verktyg för att kunna sälja varandras biljetter och standardiserade gränssnitt mellan olika komponenter i ett biljett- och betalsystem. Genom att definiera en gemensam arkitektur avseende biljett- och betalsystem och tala om hur varje del kommunicerar med andra delar möjliggörs samverkan med andra tjänsteleverantörer. Dessutom möjliggör detta ett minskat leverantörsberoende.

Samtrafiken föreslagen förvaltningsorganisation
För att verktygen som projektet levererar ska fortsätta vara aktuella och användbara krävs en långsiktig förvaltning styrd av branschen. Samtrafiken har föreslagits som förvaltare och just nu pågår ett arbete med att definiera processer och rutiner i nära dialog mellan projektet och förvaltare på Samtrafiken.

Alla Samtrafikens partners är välkomna att vara med i projektets teknik- och marknadsgrupper. Är du nyfiken på detta eller har andra frågor kring projektet, kontakta projektledare Kimiko Sörensen kimiko.sorensen@samtrafiken.se

Läs mer om Biljett- och betalprojektet