Har du omförhandlat ditt kortinlösenavtal?

Den 9 december 2015 började en EU-förordning gälla som begränsar bankernas förmedlingsavgifter (mellanbanksavgifter) för kortbaserade betaltransaktioner till maximalt 0,2 % på debet- och 0,3 % på kredit-kort. Förmedlingsavgiften är en del av avgiften som trafikaktören betalar till sin kortinlösare.

I praktiken innebär det att kortavgifterna kan sänkas för flertalet aktörer. Det är alltså ett bra läge att omförhandla kortinlösenavtalen. Exempelvis har Svensk Handel tecknat nytt avtal som ger deras medlemmar 0,38 % på debet- och 0,78 % på kredit-kort, notera att avgiften är procentbaserad.

För mer information kontakta Samtrafikens konsult Erik Seiving, erik.seiving@segella.se