Samtrafiken partner i innovationsprogrammet Drive Sweden

Fler människor på en begränsad yta innebär trängsel och andra påfrestningar på samhälle och miljö. Detta är några av skälen bakom det kraftigt ökat intresset för automatiserade transportsystem, något som kommer att förändra principerna för stadsplanering såväl som för utvecklingen och användningen av framtida transportmedel.

Drive Sweden startade våren 2015 och finansieras av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Visionen är att positionera Sverige som ledare inom automatiserade transportsystem.

För Samtrafikens del är Drive Sweden intressant eftersom det handlar om hur kollektivtrafiken kommer att utvecklas i takt med framtidens nya behov av mobilitet.  Den nationella samverkansarenan för kombinerad mobilitet som Samtrafiken driver, kommer att bidra till Drive Swedens arbete och vi kommer också att sprida resultaten i våra nätverk och därmed öka kunskapen om framtidens mobilitet inom kollektivtrafikbranschen.

Läs mer om Drive Sweden
Läs mer om Samtrafikens samverkansarena ”Kombinerad mobilitet”