Stort intresse för workshop om nya resenärsrättigheter

Under dagen arbetade deltagarna i workshops och diskuterade vilka konsekvenser lagen får före, under och efter resan.  Eftersom lagen börjar gälla redan 1 april är det ont om tid för förberedelser.

Frågorna var många om hur lagen ska tolkas och hur gränserna ska dras. Det flaggades också för risken att systemet utnyttjas och svårigheten med att kommunicera olika lagstiftningar för olika resor, inte minst kombinerade resor. Många regionala kollektivtrafikmyndigheter kommer att ha samma resevillkor för samtliga resor, som då bygger på den nya lagens villkor.

Dokumentation från dagen kommer skickas till mötesdeltagarna  och vi kommer fortsätta arbetet med att implementera förändringen för Resplus. Har ni frågor är ni välkomna att för Samtrafiken kontakta adam.laurell@samtrafiken.se och för Svensk Kollektivtrafik mattias.andersson@svenskkollektivtrafik.se