Bubblare – nya utvecklingsprojekt på gång

För dessa två bubblare kommer nu idéförstudier att tas fram där bland annat behov kartläggs och intressenter identifieras. Idéförstudien ska sedan fungera som beslutsunderlag för Samtrafikens styrelse som fattar beslut om projektet ska startas upp eller inte.

App i Appen

Bussförare, tågvärdar, informatörer, kundvärdar och andra personalkategorier som jobbar närmast resenärerna har ett gemensamt behov av att kunna hjälpa och informera dem vid trafikstörningar etc. För att kunna göra det behöver de kunskap och snabb tillgång till information. Många trafikföretag har utvecklat eller ha planer på att utveckla egna kommunikationskanaler och appar för detta ändamål.

Behoven av en sådan lösning är snarlika och källan till information är i många fall densamma. En idé som vi vill undersöka vidare kallar vi ”App i Appen” och handlar om ett verktyg för personal närmast resenär där man kan få hjälp med exempelvis

  • trafikinformation
  • kommunikation i form av koppling till TLS (Trafikledningssamverkan)
  • Trafikverkets BASUN-meddelanden
  • möjlighet att söka ersättningsresor till resenären genom en länk till Resrobot
  • möjlighet att ställa ut nya biljetter till resenären
  • möjlighet hjälpa resenären att köpa ersättningsresa på egen bekostnad

Appen kan även göra det möjligt att beställa taxi och ersättningstrafik och kan även innehålla fordonsinfo, prisinfo, handböcker etc.

Den idéförstudie som nu tas fram blir första steget till en eventuell branschgemensam lösning.

Vill du veta mer? Kontakta jens.koch-nommensen@samtrafiken.se

Språkstöd

Ett växande problem är att många av trafikföretagens medarbetare inte kan tillräckligt med svenska för att klara sitt arbete. Samtidigt som behovet av arbetskraft är stort, bland annat av bussförare. De dåliga språkkunskaperna kan orsaka problem i vardagen avseende säkerhet och trafikinformation och många företag står inför en situation där de måste ta över samhällets ansvar för den språkliga utbildningen.

Idén ”Språkstöd” innebär att vi nu startar ett arbete med att identifiera vilka behov som finns, hur stora behoven är och vilka som har de största behoven. Utifrån vad vi får för resultat kommer beslut om att gå vidare att fattas. Hur lösningarna kan se ut kommer i nästa steg, just nu handlar det om att identifiera vilka behov som finns och vilka kraven på en lösning kan vara.

För mer information, kontakta Jonas Friberg, jonas.friberg@samtrafiken.se