Vitt papper – kombinerat resande i framtiden

Målet är att tillsammans med våra partners enas om en gemensam målbild på kort och lång sikt.

– Jag ser med spänning på framtiden, där jag tror att definitionen av kollektivtrafik i grunden kommer att omformuleras. I den framtiden måste vi vara öppna i sinnet och undersöka möjligheten att bredda erbjudandet till resenärer som önskar kombinerad mobilitet utöver traditionell kollektivtrafik. Samtrafiken har en unik position att hantera byten mellan trafikslag och trafikföretag och jag tror vi kan fylla en viktig funktion i att möjliggöra detta även i framtiden, säger Gerhard Wennerström, vd Samtrafiken.

Arbetet med projektet Vitt papper – kombinerat resande i framtiden – kommer att präglas av transparens och samverkan, och det kommer att krävas stor delaktighet från flera personer hos våra partnerföretag.

– Med vår långa erfarenhet av att kombinera resor inom Resplussamarbetet ser vi framemot att ta tag i denna fråga. Jag är övertygad om att det finns en gemensam nytta här, men för att fånga denna måste vi ha en genomarbetad och gemensam målbild att jobba mot. Den måste vi ta fram tillsammans i branschen, säger Adam Laurell, projektledare Vitt papper.

Nationell workshop 5 april

Projektet kommer att bjuda in till 3-4 nationella workshops under året, som tillsammans med ägarmöten, styrelsemöten och andra arbetsmöten kommer vara viktiga tillfällen för dialog. Första workshopen äger rum den 5 april i Stockholm. Inbjudan kommer skickas ut till respektive partnerföretag inom kort.

För mer information kontakta projektledaren Adam Laurell, adam.laurell@samtrafiken.se