Nya resevillkor för Resplus

Nya resevillkor för Resplus gäller för resor från och med 2016-04-01.
Du hittar de nya resevillkoren här: http://www.samtrafiken.se/tjanster/resplus/resenar/resevillkor/ .
Inom kort kommer även en Lathund, Frågor & Svar för både resenär och  partnerföretag samt en engelsk översättning att publiceras.

Sammanfattning av förändringen

Respektive delresa/trafikföretagsresevillkor för sin delsträcka gäller.

  • För Resplus finns en Kom-fram-garanti som garanterar att kunden kommer fram till slutdestination, oavsett vem eller vad som orsakat förseningen. Samma villkor som tidigare gäller mellan partnerföretag och definieras i SPA-09.
  • För Resplus finns ingen förseningsersättning (tidigare Restidsgaranti) mer än vad respektive förordning och lagstiftning definierar. Processen och webbformuläret/ärendeväxeln för att ta emot och vidarebefordra ett ärende fortsätter att gälla.
  • Bokningssystemet(Petra) kommer kompletteras med 4 ikoner som beskriver vilken förordning/lag som är gällande och som utgår ifrån om en linje är längre än 15 mil och vilket trafikslag resan gäller.