På agendan fanns talare från branschen till exempel SJ/TTT och Stockholmståg men även externa inspirationstalare som Benny Haag och Magnus Hedberg.

Temat för årets konferens var Insikter & Nuläge och vad branschen kan göra för att förbättra nuläget. Resenärernas behov och förväntningar av information i störda lägen ökar stadigt och vi måste intensifiera vårt arbete med förbättringar inom detta område. Flera intressanta initiativ och projekt pågår runt om i landet och det konstaterades att behovet av samverkan blir allt större.

Dokumentation från konferensen

Sammanfattning material från konferensappen