Första workshopen Vitt papper genomförd

Frågor som önskat läge ur såväl resenärsperspektiv och trafikföretagsperspektiv debatterades tillsammans med utmaningarna på vägen dit. Utmaningar kan handla om förändra kundbeteende, informationsdelning, infrastruktur, utbud, teknik, legala aspekter, upphandlingsproblematik, etc. men den fråga som kanske mest är på tapeten är vilken roll som kollektivtrafiken och specifikt offentliga aktörer kan och vill ha i framtiden. En annan fråga som togs upp under workshopen var definitionen av ”kollektivtrafik” och om det finns en anledning att se över den. Den snabba utvecklingen inom områden kombinerad mobilitet kanske innebär att den ska ändras till ”resor med delade resurser”?

Läs mer om Vitt papper