Hållplats X – ny bubblare

När det uppstår störningar i tågtrafiken brukar en av lösningarna vara att ordna ersättningstrafik med buss och taxi. Detta kan vara en stor utmaning och det finns en stor förbättringspotential.  En del av ersättningstrafikens problematik är att resenären enkelt ska hitta den plats där ersättningstrafik går ifrån. I Gävleborg har man löst detta genom att alltid köra ersättningstrafik från Hållplats X, något som gäller i hela länet.

Detta har visat sig vara lyckat och det minskar resenärens otrygghet när ersättningstrafik sätts in.  Kanske kan man införa Hållplats X nationellt vid ersättningstrafik? Intresse, behov och nytta undersöks nu i en idéförstudie som utgör beslutsunderlag för Samtrafikens styrelse som beslutar om projektet ska gå vidare eller ej.

Vill du veta mer? Kontakta Reidar Larsson, reidar.larsson@samtrafiken.se