Lars Backström om utmaningar och möjligheter för kombinerad mobilitet

Vad är kombinerad mobilitet för dig?

  • Kombinerad mobilitet handlar om hur vi kan förenkla vardagen för våra kunder på ett mer hållbart sätt. Det finns en uppsjö av tjänster att erbjuda innan och efter det traditionella A-till-B-resandet från hållplats till hållplats, för att göra det enklare och mer hållbart för våra kunder. Detta innebär massor av möjligheter för kollektivtrafikbranschen.

Vad tror du om framtiden för kombinerad mobilitet?

  • Trender som digitaliseringen och synen på ägandet gör att framtiden ser ljus ut och att kombinerad mobilitet ligger helt rätt i tiden. Det finns en helt annan syn på att äga saker i dag. Mina barn t ex kommer inte att tycka det är lika viktigt som jag tycker det är att äga en bil. De tycker det smartare att dela på tillgångar. Kollektivtrafik är ju i sig delningsekonomi och det kommer att öka möjligheten att addera andra tjänster till kollektivtrafiken.

Vad gör Västtrafik inom området?

  • Vi försöker ligga långt framme och vi har höga förväntningar på oss från våra ägare att utveckla tjänster. Det är viktigt att vi gör detta tillsammans med Samtrafiken. Vi har initiativ på gång både för affärsresenärer och privatresenärer. Detta är ju ny och otrampad mark, så det gäller att känna sig för, och ta reda på vilka aktörer som är intresserade av att jobba med den här typen av utveckling. Jag tror de flesta stora städer har detta på sitt bord men det finns inga framgångsexempel. Det gör att det inte är helt enkelt att få ihop bra lösningar för användarna eller en fungerande affärsmodell.

Vilka är de stora utmaningarna?

  • En utmaning är att ta reda på vilka tjänster som skapar värde för våra kunder och som gör vardagen enklare och mer hållbar för dem. En annan utmaning är hur vi knyter ihop dessa tjänster och skapar en affärsmodell som fungerar. Det finns en del utmaningar och det är väl en anledning till att det saknas goda exempel. Jag tror det är viktigt att inte tänka för stort. Det är bättre att börja i det lilla och haka på några tjänster för att visa att modellen fungerar och sedan addera flera tjänster efter hand.

Hur ser du på Samtrafikens potentiella roll inom det här området?

  • På samma sätt som i Biljett- och betalprojektet. Kollektivtrafikbranschen måste titta utanför sitt traditionella uppdrag för att lyckas nå sina mål och då behövs det en sammanhållande kraft så att var och en inte gör sin egen grej. Samtrafiken behövs för hålla ihop initiativen och ena branschen kring till exempel standarder, avtal med mera. Samtrafiken spelar en stor roll för att hålla ihop och samordna allt.