Världens första tjänst för kombinerad mobilitet lanserad i Hannover

Mobility as a Service (Maas) är nu verklighet i den tyska staden Hannover. En tjänst  har lanserats som består av registrering, planering, bokning och fakturering av flera transportsätt såsom kollektivtrafik, taxi, samåkningstjänster mm. Användaren kan skräddarsy sina transportbehov, boka sina resor, få information om restider i realtid och sedan faktureras en gång i månaden.

Läs mer