Västtrafik söker nya smarta tjänster kopplade till kollektivtrafiken

– Framtidens kollektivtrafik kommer inte bara handla om att resa från en hållplats till en annan. Den kommer i lika stor utsträckning omfatta andra smarta och hållbara tjänster som förenklar våra kunders vardag. Därför är det här arbetet så viktigt för oss, säger Lars Backström, vd för Västtrafik.

Det första steget för att välja leverantör är att genomföra en så kallad Request for information (RFI) med syfte att få så stor kunskap som möjligt inför själva upphandlingen. Västtrafik bjuder nu in intresserade företag till en gemensam träff i Göteborg den 16 maj för att informera om projektet. I nästa steg kommer individuella möten hållas med potentiella anbudslämnare. Det företag som väljs som leverantör får i uppdrag att skapa en digital plattform och fylla den med tjänster tillsammans med Västtrafik.

Västtrafik samarbetar med  Samtrafiken för att möjliggöra och underlätta för en nationell uppskalning av tjänsten i ett senare skede. Målsättningen är att en leverantör ska vara utsedd i början av 2017 och att tjänsten kan vara igång i slutet av samma år.

Läs mer i pressmeddelandet