Workshop 26 maj: Vitt papper – kombinerat resande

Vitt papper är ett projekt där tanken är att ta tillvara på branschens och Samtrafikens möjligheter i framtidens kombinerade resande.

Digitaliseringen, utvecklingen av automatiserade transportsystem och intresset för delad ekonomi utvecklas i snabb takt och leder till nya behov av mobilitet och att kunna göra smidiga byten mellan de olika färdsätten. Därför har Samtrafiken initierat ett projekt som syftar till att utifrån ”det vita papperets princip” föra branschen och Samtrafiken in i framtidens resande. Ett resande där alla trafikslag kan användas i olika kombinationer oberoende om de kallas kollektivtrafik eller inte. Läs mer om projektet här.

Temat för den här workshopen är kombinerad mobilitet och vi kommer vi bl.a. att diskutera:
– Utvecklingen av tjänster för kombinerad mobilitet
– Potentiell samverkan och samarbete mellan företag som erbjuder resetjänster.

Den här inbjudan riktar sig till alla som erbjuder och utför transport/resetjänster, såsom offentlig kollektivtrafik
(ex. SL, Västtrafik), kommersiella trafikföretag och operatörer (ex. SJ, Netbus, Nobina, Keolis), Taxi, Hyrbil, Poolbil och samåkningstjänster, Cykel, etc.

Anmälningstiden har gått ut.