Att driva innovationsarbete är viktigt för kollektivtrafikens fortsatta utveckling och attraktivitet. För att vara framgångsrik krävs att öppna för nya samverkansformer och erfarenhetsutbyte mellan akademi och praktik men också mellan organisationer.

Den här kursen är ett komplement till annan ledarutveckling och vidareutbildning inom branschen och ska ses som ett stöd för att öka innovationskraften i organisationer som verkar inom kollektivtrafikområdet. Utbildningen innebär en blandning av teori och praktik, men också ett stort inslag av erfarenhetsutbyte. Kurstillfällena kommer att vara förlagda på olika platser i landet. Kursen genomförs som fyra träffar bestående av två halvdagar och en avslutande heldag.

Kursen startar i oktober 2016 och avslutas i januari 2017 och genomförs som fyra lunch till lunch-träffar (11-12 oktober, 25-26 oktober, 15-16 november, 6-7 december) och en avslutande heldag (17 januari 2017).

Plats: Göteborg, Karlstad, Lund och Stockholm
Tid: startar i oktober 2016 (11-12 oktober) och avslutas i januari 2017 (17 januari)
Kursavgift: 20 000 kr exkl. moms.
Anmälan: senast 26 september till Helena Svensson, K2 (e-post: helena.svensson@tft.lth.se eller telefon: 0705-099089).

Läs mer i kursinformationen