Samtrafiken driver utveckling av kollektivtrafiken genom ny teknik

Trafikverket tagit fram en handlingsplan och en strategi för ITS i Sverige, på uppdrag av regeringen. Trafikverket, Transportstyrelsen och VINNOVA fortsätter nu arbetet med att utveckla strategin, konkretisera åtgärder och förtydliga roller och ansvar i handlingsplanen Tidshorisonten för arbetet är de närmaste fem åren med utblick mot 2025. Samtrafiken driver arbetet i ett av handlingsplanens tolv prioriterade områden – ITS i Kollektivtrafiken.

Syftet med ITS i Kollektivtrafiken är att utveckla, effektivisera och förbättra kollektivtrafiken inom en rad områden. Fokus ligger på att möjliggöra användarinriktade tillämpningar som till exempel

  • Trafikinformation via skyltar eller mobilapplikationer
  • Information om störningar och försenade tåg,
  • Information om hur man hittar på stationer
  • Bokning av plats ombord

Genom ITS i kollektivtrafiken kan också framkomligheten öka. Till exempel kan resenärer få bättre information om sin resa, det blir enklare och mer kostnadseffektivt att hindra gratisåkare samt effektivare styra tåg på spåret (prioritering för fulla tåg snarare än tomma tåg). Även den stora efterfrågan av en nationellt täckande betallösning för kollektivtrafik, särskilt vid resor över länsgränser, kan med hjälp av ITS integreras med tjänster i transportsystemet som vägskatter, parkeringsavgifter med mera.

  • I vårt arbete tänker vi att ITS är en viktig nyckel för ”enkel planering, enkel betalning och enkel resa”. Vi ser att cykel, hyrbil, taxi, samåkningstjänster m.m. kommer att vara naturliga och viktiga delar i kollektivtrafiken som är på väg att förändras och utvecklas till ”persontransporter med delade resurser”, säger Wille Jansson, ordförande i ”ITS i kollektivtrafiken”.
  • Innovativ ITS handlar om ett rikt ekosystem av tjänster och transportlösningar, som samverkar på ett sätt som ökar det delade resandet och optimerar transporter i hela samhället. För det krävs en gemensam nationell innovationsplattform i form av tillgängligt, standardiserat och öppet data som stödjer långsiktig hållbar utveckling av transportsystemet. Innovativa bolag ska kunna sälja mobilitet som tjänst, från A till B samtidigt som de och andra tillhandahåller både den infrastruktur och de transportlösningar som gör det möjligt. Nu har vi chansen att skapa den gemensamma, öppna, nationella plattform som får hjulen att snurra igång, och hjälper oss att bli en ledande nation inom intelligenta transporter, säger Darja Isaksson, digital strateg och medlem av regeringens innovationsråd.

För mer information kontakta Wille Jansson, wille.jansson@samtrafiken.se

Läs mer på Trafikverkets hemsida