Stort intresse för Västtrafiks satsning på kombinerad mobilitet

Västtrafik är först i Sverige med att upphandla en tjänst som ska hjälpa kunderna att få ihop vardagen genom att erbjuda nya smarta lösningar kopplade till kollektivtrafiken. Det kan till exempel handla om att boka bil i en bilpool, taxi, samåkningstjänster eller lånecykel. I ett första steg bjöd Västtrafik in innovativa företag till dialog på Lindholmen Science Park.

Arbetet genomförs i samarbete med Samtrafiken för att på sikt skapa en standard som är enkel att sprida nationellt.

Läs mer