Omvärldsanalys om mobilitet

Rapporten visar att en stor del av kollektivtrafikoperatörer i Sverige och i övriga Europa, ser kombinerad mobilitet som en framtida möjlighet. Deras resa från att vara trafikföretag till att bli serviceföretag kommer att bli allt viktigare.

Till omvärldsanalysen