Ny rapport från Trafikalanys: Nya tjänster för delad mobilitet

En av slutsatserna är att de nya transporttjänsterna, och förändringen inom kollektivtrafiken, gör att gränserna mellan samåkning, taxi och kollektivtrafik suddas ut. Om denna trend fortsätter kan man tänka sig att definitionen av kollektivtrafik i framtiden helt enkel blir ”resande med delade resurser”, oavsett vem som erbjuder resorna. Trafikanalys delar alltså Samtrafikens slutsats angående den nya definitionen av ”kollektivtrafik”.

Till rapporten