40 mkr till forskningsprogram för fossilfri mobilitet i Sverige

Sveriges målsättning att bli ett av världens första fossilfria länder kräver en genomgripande förändring av transportsektorn. Därför har Mistra beslutat att tilldela 40 miljoner kronor under de närmaste 4 åren till forskningsprogrammet SAMS – Sustainable Accessibility and Mobility Services.

– Det är en ödesfråga för omställningen till ett klimatsmart och resurseffektivt samhälle att vi kan skapa tillgänglighet och mobilitet på ett mer hållbart sätt. Därför är detta program så viktigt, säger Åke Iverfeldt, vd Mistra.

Programmet ska dels ta fram kunskap om mobilitet och tillgänglighet, dels använda denna kunskap för att tillsammans med andra aktörer utveckla hållbara mobilitets- och tillgänglighetslösningar som kan få genomslag i samhället. Teknik som ger möjlighet att kombinera kollektivtrafik och olika sorters mobilitetstjänster i digitala plattformar kommer att testas.

Läs mer i pressmeddelandet

Läs mer om SAMS på Mistras webbplats

Nyhetsinslag Sveriges Radio