Framåt i Biljett- och betal-projektet

En definition av målbild 6 är nu förankrad såväl inom projektet som nationellt. Definitionen kan kortfattat beskrivas så här: ”Vid id-baserat resande har resenären inte biljetten med sig utan den finns i ett bakomliggande system”. En längre beskrivning av detta kommer inom kort att finnas  på bob.samtrafiken.se. Där kan du också läsa mer om projektets tidigare och framtida leveranser och även fördjupa dig tekniskt i projektet.