Vitt Papper – fortsatt samverkan och nya partners

Ett 30-tal personer samlades till den andra workshopen för projektet Vitt Papper – kombinerat resande i framtiden. Ungefär hälften av deltagarna representerade Samtrafikens ägarbolag och hälften representerade nya aktörer och samarbetspartners som till exempel taxi- och hyrbilsföretag.

Under kreativa former diskuterades utmaningar och frågor om samverkan, till exempel: Vad ska vi samverka om? Kompletterar eller konkurrerar våra utbud med varandra? Vilka utmaningar finns för att på riktigt kunna erbjuda kunder kombinerat resande?

När dagen var slut var deltagarna överens om att arbetet ska fortsätta i samverkan och inom två olika områden: Teknik och Affär. Arbetsgrupper kommer att bildas inom kort.

Se en film från workshopen

Läs mer om Vitt papper här

Här kan du läsa mer om Kombinerad mobilitet och ta del av intressanta artiklar, filmer och rapporter