Samtrafiken vill öka innovation och kunskap inom kollektivtrafiken

Sedan många år har utveckling och forskning kring kollektivtrafik skett i separata projekt som ofta inte tagit vara på synergieffekter av en bredare samverkan. Samtidigt visar erfarenheter från olika projekt att det finns ett behov av en fördjupad samverkan mellan akademin och praktiken.

Därför ingår Samtrafiken i nätverket Public Transport Innovation Network (PTIN) tillsammans med SAMOT, K2, Svensk Kollektivtrafik, Trafikverket och Värmlandstrafik.

Syftet med nätverket är att gemensamt öka innovationskraften och attraktiviteten i kollektivtrafiken genom öppen samverkan mellan olika aktörer. Det handlar om att gemensamt stimulera till lärande och nyskapande och till nya sätt att arbeta gränsöverskridande för att bidra till visionen om hållbara och attraktiva städer och regioner.

– Ökad innovation och kunskap inom kollektivtrafikbranschen är centralt för att utveckla kollektivtrafiken. Som branschens utvecklings- och samverkansarena är det därför naturligt att vi engagerar oss i forskning och innovation om kollektivtrafiken, och att bidra till att föra akademin närmare praktiken, säger Gerhard Wennerström, vd Samtrafiken.