Samtrafiken på Persontrafik

Framtidens biljett och visering är här!

Tid: Onsdag 19 okt. 09.00-09.30 Lokal: E5

Under 2016 avslutas det gemensamma biljett- och betalprojektet som Samtrafiken drivit för att skapa gemensamma standarder. Snart finns möjligheten för branschens aktörer att kunna läsa och visera varandras biljetter. Har dagens olika biljettsystem spelat ut sin roll? Kan vi effektivisera systemen ytterligare i framtiden? Ett exempel på effektivare visering är Västerbotten, där de infört optiska läsare för mobilbiljetter. Ta del av deras erfarenheter nu och för framtiden.

Medverkande: Kimiko Sörensen, Samtrafiken och Olof Sundelin, Länstrafiken Västerbotten.

Appar som underlättar vår vardag.

Tid: Torsdag 20 okt. 09.00-09.30 Lokal: E5

Hänger du med i den nya tekniken inom kollektivtrafiken? Nya appar och databaser underlättar både för branschen och resenärerna. Här presenteras några aktuella projekt, bland annat Trafikverkets app Tågprator, som vänder sig till synskadade och Samtrafikens erbjudanden kring störningshantering med möjlighet att både informera, lösa nya biljetter till resenär och hålla kontakt mellan fordon.

Medverkande: Jens Tångefjord, Samtrafiken, och Elin Dahlgren, Trafikverket.

Läs mer om Persontrafik