Ökad innovation med öppna trafikdata

Kollektivtrafikbranschen har startat ett projekt för öppna data. Forum för transportinnovation – ett nationellt samarbete för gemensam strategiutveckling för transportsystemet – är beställare av projektet och Samtrafiken är projektägare och koordinerar projektet, som finansieras av Vinnova.

Bakgrunden till projektet ”Kraftsamling öppna data” är  regeringens ambitioner att hantera klimatutmaningen, göra städerna smartare och möjliggöra nya lösningar för framtidens resande.

Projektet ska leverera en målbild och en handlingsplan med syftet att öka förutsättningarna för utvecklingen av smarta tjänster baserade på högkvalitativa öppna trafikdata i Sverige. På så sätt ökar förutsättningarna för externa aktörer, exempelvis tredjepartsutvecklare, att skapa innovationer genom att mer trafikinformation görs tillgänglig.

Inom projektet finns 6 fokusområden:

  • Nuläge, Omvärld, Best practice och 3:e partsintressenter
  • Reglering och lagstiftning idag och imorgon
  • Från kollektivtrafik till mobilitet
  • Kundlöfte till tredjepartsutvecklare och slutkunder, samt innovationsstimulans
  • Tekniska format och utlämningsmetoder
  • Organisation, finansiering, hållbarhet och kontinuerlig framdrift

En slutrapport ska vara klar den 30 mars 2017.

– För Samtrafiken, branschens naturliga samverkansarena, är det viktigt att delta. Frågeställningar om öppna data hanteras löpande inom vår referenskommitté Informationssamverkan och dessutom är vi en del av Trafiklab – en plattform för innovation och tillgängliggörande av trafikinformation via API:er, säger Håkan Östlund, Samtrafiken, biträdande projektledare.

– De stora förändringar som pågår inom transportsystemet, såsom t.ex. delningsekonomin, digitaliseringen och tjänstefieringen, påverkar på en fundamental nivå hur vi kommer att se på mobilitet. För att Sverige ska kunna dra största möjliga fördel av dessa förändringar krävs det en utveckling av kollektivtrafikbranschen och då är det enormt viktigt att tredjepartsutvecklare får tillgång till information om tillståndet i transportsystemet men även möjlighet att vara återförsäljare av kollektivtrafikresor, säger Filip Kjellgren, Vinnova

– Genom detta projekt släpper Sverige loss innovationskraften som finns inom näringslivet och offentlig sektor för att hantera transportsystemets utmaningar med utsläpp, trängsel, tillgänglighet, etc. och Vinnova/Forum för transportinnovation ser mycket positivt på kommande resultat, avslutar Filip.

 

Kontaktperson

Håkan

Östlund

Partneransvarig