Vitt papper – vision och önskat läge

På uppdrag av vår styrelse driver vi projektet Vitt papper, som syftar till att föra branschen och Samtrafiken in i framtidens resande, där alla trafikslag används i olika kombinationer oavsett om de i dag kallas kollektivtrafik eller inte. Inom projektet har vi nu arbetat fram en vision och ett önskat läge.

Projektmedlemmarna består av både befintliga och potentiellt nya partners. Tillsammans har de definierat en vision – ”Vi möjliggör framväxten av enkla, hållbara och lönsamma kombinerade mobilitetstjänster”.  Även ett önskat läge har arbetats fram, ur fyra olika perspektiv; resenär, samhälle, trafikföretag och Samtrafiken – se bilden nedan.

Inom projektet finns en vilja till samverkan för att tekniskt och affärsmässigt tillgängliggöra och samordna producenters utbud. Denna önskade utveckling kan säkerställas av att Samtrafiken ägs av ingående leverantörer av persontransporttjänster.

– När jag i internationella sammanhang berättar om vårt arbete så blir många avundsjuka på att vi har en fungerande nationell arena med både offentliga och kommersiella aktörer att utgå ifrån, det kan möjliggöra lokala lösningar på en nationell plattform. Vi har bra förutsättningar att tillsammans skapa önskad utveckling av Kombinerade Mobilitetstjänster” säger Adam Laurell, Projektledare för Vitt papper

Just nu pågår intensiva diskussioner om omfattning på samverkan och vilken roll Samtrafiken skall ges för att uppnå önskat läge. Det pågår också diskussioner om vilken roll det offentliga kan och bör ta i framväxten av kombinerade mobilitetstjänster. Och i teknikspåret diskuteras förutsättningar för en teknisk integratörsroll och vad det innebär och kan formeras.

Nästa Nationella workshop är den 16 november. Vill du delta eller veta mer om projektet kontakta Adam Laurell.

Läs mer om Vitt papper.

pusselbild

Kontaktperson