Hållplats X – ingår i branschgemensamt arbete för tåg i tid

Hållplats X handlar om enhetlig skyltning för ersättningstrafik och var tidigare en av våra bubblare till ett branschgemensamt utvecklingsprojekt. Nu drivs detta arbete vidare inom ramen för det branschgemensamma projektet TTT – Tillsammans för Tåg i Tid.

Tillsammans för Tåg i Tid är rubriken för ett samarbete mellan järnvägsbranschens aktörer. Det handlar om att sätta hela järnvägssystemets funktion i fokus och att genom samarbete bidra till att öka punktligheten.

Det finns olika områden som påverkar punktligheten och ett område som man fördjupar sig i är ”Trafikinformation och hantering i stört läge” och det är här som Hållplats X drivs som en av flera åtgärder för att förbättra hanteringen av stört läge.

När det uppstår störningar i tågtrafiken brukar en av lösningarna vara att ordna ersättningstrafik med buss och taxi. Detta kan vara en stor utmaning och det finns en stor förbättringspotential.  En del av ersättningstrafikens problematik är att resenären enkelt ska hitta den plats där ersättningstrafik går ifrån. I Gävleborg har man löst detta genom att alltid köra ersättningstrafik från Hållplats X, något som gäller i hela länet. Detta har visat sig vara lyckat och det minskar resenärens otrygghet när ersättningstrafik sätts in. Därför undersöks nu möjligheten att införa nationellt enhetlig skyltning för ersättningstrafik.

Läs mer om TTT

Vill du veta mer, kontakta Thomas Brock, Jernhusen, thomas.brock@jernhusen.se