Ny bubblare – Cykel i kollektivtrafiken

En ny idé till ett utvecklingsprojekt som är bättre att göra tillsammans i branschen än var och en för sig är ”Cykel i kollektivtrafiken” som handlar om att integrera cykling och cyklar bättre i kollektivtrafiken med hjälp av gemensamma, nationella lösningar och standarder.

Intresset för cykling ökar snabbt över hela landet, främst i storstäder. Till exempel har antalet cyklister i Stockholm mer än fördubblats under de senaste 15 åren. För att skapa ett hållbart samhälle där miljön prioriteras är det viktigt att bilismen minskar. Därför kan och bör cykeln ta mer plats i samhället och bli ett givet kompliment till kollektivtrafiken.

Det ökade intresset för cykling berör hela kollektivtrafikbranschen men det kan vara svårt att hitta lösningar på egen hand. Därför har vi tagit initiativ till det potentiella utvecklingsprojektet om cykel i kollektivtrafiken.

Steg 1 är att kartlägga intresset bland våra ägare och partners och om de är beredda att delfinansiera en förstudie. Det arbetet pågår nu och hittills är intresset mycket stort. Alla hittills tillfrågade är intresserade av att diskutera och hitta gemensamma lösningar och de tycker att Samtrafiken i egenskap av branschens samverkansarena är rätt part att driva den här typen av frågor nationellt mot gemensamma lösningar och standardiseringar.  Det kan till exempel handla om att hitta lösningar för parkering, lånecyklar och transport av cyklar.

Nästa steg är att i en förstudie presentera ett mer konkret upplägg och en prislapp.

I det här arbetet tar vi  hjälp av organisationen ”Sweden by bike” som har naturliga och etablerade kontaktvägar in till andra cykelorganisationer som t ex riksorganisationen Cykelfrämjandet.

Vill du veta mer? Kontakta Katarina Bergstrand, katarina@swedenbybike.com