Skjutsgruppens grundare årets Trafiklabhjälte

Utmärkelsen Trafiklabhjälte 2016 går till Mattias Jägerskog, grundare till den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen. Mattias Jägerskog har drivit utvecklingen av Skjutsgruppens sökverktyg, Sveriges enda tjänst som kombinerar samåkning i privata bilar med klassisk kollektivtrafik.

Skjutsgruppen grundades för tio år sedan av Mattias Jägerskog genom att vänner och bekanta bjöds in via grupper i sociala medier att samåka i bilar. Sedan dess har rörelsen vuxit till nära 70 000 medlemmar, över hela landet. Idag kan Skjutsgruppens medlemmar söka resor i hela Sverige via skjutsgruppen.se. Med öppen kollektivtrafikdata visar Skjutsgruppen både privatpersoners fordon och all kollektivtrafik i samma sökresultat.

Mattias Jägerskog vinner utmärkelsen Trafiklabhjälte 2016 för sitt arbete med Skjutsgruppen.

– Det är en stor ära, säger Mattias Jägerskog. Att få det här priset av kollektivtrafiken, som jag älskar så mycket, värmer.

Kollektivtrafikdatat som används av Skjutsgruppen kommer via Trafiklabs API:er.

– Det öppna och kostnadsfria trafikdatat har varit en förutsättning för att inkludera kollektivtrafiken, vilket vi verkligen vill, säger Mattias Jägerskog. För att bidra till att ännu fler kan resa tillsammans framöver har vi gjort samma sak – även vår samåkningsdata är öppen för tredjepartsutvecklare.

Juryns motivering
Mattias Jägerskog har genom ett starkt ideellt engagemang och en otrolig drivkraft initierat rörelsen kring Skjutsgruppen som idag engagerar närmare 70 000 personer.

Den nationella tjänsten underlättar för olika former av samåkning och visar på detta sätt vägen mot nya sätt att erbjuda mobilitet genom ett effektivare utnyttjande av befintliga resurser. Genom att använda öppna APIer från Trafiklab så lyckas Skjutsgruppen skapa en tjänst som gör att nya former av samåkning kombineras med klassisk kollektivtrafik.

Mattias har genom sitt engagemang drivit frågor om nya sätt att se på mobilitet, delningsekonomi och hur öppna data är en central komponent i detta arbete.

Om utmärkelsen Trafiklabhjälte
Årets Trafiklabhjälte instiftades 2015 och tilldelas personer som bidragit till utvecklingen av digitala tjänster inom kollektivtrafiken byggda på öppna data eller öppna API:er från Trafiklab. Årets jury består av Sara Rhudin från SKL, Daniel Rudmark från Viktoria Swedish ICT, Lars-Olof Hjärp från Trafikverket, Robert Fromell från Trafikförvaltningen SLL samt Johan Nilsson, vinnare av Trafiklabhjälte 2015. Bakom priset står Trafiklab, ett community för öppen trafikdata som drivs av kollektivtrafikbranschens samverkansbolag Samtrafiken.

Kontaktperson

Elias

Arnestrand

Strateg Trafiklab