BoB har gått i mål

Efter drygt tre år i projektform har Biljett- och Betalprojektet (BoB) gått i mål. ”Det har varit en fantastisk resa som vi i branschen har gjort tillsammans.  Det fanns de som tvivlade på om vi överhuvudtaget skulle kunna komma överens om gemensamma standarder, men med hjälp av hårt arbete, flexibelt tänk och målmedvetenhet har vi gjort det”, säger Kimiko Sörensen, projektledare på Samtrafiken.

De övergripande målen för projektet har varit att underlätta för kund att kunna köpa biljetter, betala och sedan resa.  Man har velat skapa förutsättningar för att knyta samman de olika aktörernas system och därmed göra det enklare för kunderna att resa över systemgränserna.

Underliggande målbilder har varit att validera alla egna biljetter inklusive app-biljetter, validera biljetter sålda av andra samt att sälja andras biljetter.

Ur en teknisk synvinkel har målet varit att bryta systemgränser, möjliggöra att ha flera leverantörer samt förhindra inlåsning i leverantörsspecifika lösningar.

Nu förvaltas BoB av Samtrafiken, och ansvarig förvaltningsledare är Laila Berkhahn. Under det första förvaltningsåret kommer projektets marknads- och teknikgrupp fortsätta att träffas och därmed påverka hur BoB förvaltas.

Vill du veta mer är du välkommen att titta på bob.samtrafiken.se där projektet finns beskrivet, och där länkar finns till de tekniska specifikationerna. Dokumentationen kommer kompletteras ytterligare under Q1 och allt finns numera på engelska också.

Projektledare: Kimiko Sörensen

Teknisk projektledare: Björn Kamsvåg

Kimiko

Sörensen

Projektledare

Björn

Kamsvåg

Teknisk projektledare BoB

Laila

Lindholm Berkhahn

Produktägare