Innovationsworkshop drog fullt hus

Varför behövs innovation och hur ska vi arbeta med innovation framöver? Detta var frågor som engagerade mötesdeltagarna under en workshop på Kollektivtrafikens hus i januari.

Innovationsworkshopen genomfördes som en del av den kurs – Innovation som drivkraft till förändring i kollektivtrafiken – som workshopledarna Daniel Andersson, Västtrafik och Reidar Larsson, Samtrafiken deltagit i under hösten.

Inledning av inspirationstalare Mikael Genberg

Workshopen inleddes av en föreläsning av Mikael Genberg, konstnär, entreprenör och inspiratör. Han berättade om varför han placerat ett rött hus på Globens tak, och varför han vill göra samma sak på månen. Mikael visade att kreativa och ibland lite galna idéer ofta leder till något mer än det som var tanken från början.

Under alla gruppdiskussioner framkom kloka synpunkter och tankar som finns att läsa i Samtrafikens app under Dialog.

Innovation på Skånetrafiken

”Vi på Skånetrafiken är väldigt glada för alla initiativ som görs för att öka innovationstakten inom vår bransch”, säger workshopdeltagare Isabell Hardemo från Skånetrafiken. ”Jag tycker personligen att vi verkar inom det absolut mest intressanta området när det kommer till innovation och behovsdriven design. Det finns en enorm potential i teknikutvecklingen och det engagemang som spirade under Innovationsdagen hos Samtrafiken. Jag blir inspirerad att hitta fler former för att samverka på effektiva sätt och att fortsätta att driva på utvecklingen utifrån insikter om resenärernas behov. Tillsammans kan vi lyckas med den komplexa uppgiften att revolutionera kollektivbranschen där det gör störst skillnad.”

Isabell tipsar om att följa Skånetrafikens utvecklingsblogg, där de delar insikter från idé och iterationer till implementation och utvärdering: www.skanetrafiken2020.se.

Det blev ett fullbokat evenemang. Det stora deltagandet visar på stort intresse i branschen att arbeta med innovation. Resultatet av workshopen har överlämnats till Marcus Weiland, strategichef vid Samtrafiken och ansvarig för Samtrafikens branschutvecklingsuppdrag.

Reidar

Larsson

Projektledare