Samtrafiken igår, idag och imorgon

Samtrafiken fortsätter sitt fokus på att undersöka skeenden i omvärlden som påverkar branschaktörernas olika roller och förutsättningar, och fördjupar dialogen kring samverkan och nya möjligheter för samtliga trafikaktörer. I maj månads styrelsemöte kommer vi att presentera resultat hittills, samt diskutera nästa steg i Swedish Mobility Program, vårt initiativ för framtidstrafik.

Var är vi idag?
Samtrafiken har sedan bildandet 1993 fram till idag gått från ett reaktivt datainsamlande företag till dagens moderna proaktiva företag, som till stor del ligger bakom kollektivtrafikbranschens modernisering. Genom sin ägarbild och kombinationen offentligt och privat ägande är Samtrafiken den unika arena som samlar en hel bransch, och där grundfundamentet utgörs av att det är mer effektivt att utvecklas i samverkan än var och en för sig.

Vi är övertygade om att kollektivtrafikbranschen är en del i människans, samhället och världens snabba och påtagliga förändring, inte längre bara i hur vi möjliggör en kollektiv resa utan numera även hur själva resan, förflyttningen på smartaste sätt kan utföras.  En förändring som går allt snabbare och får allt större inverkan på oss alla och så även på behovet av att resa, kommunicera och leva tillsammans idag och imorgon.

Byggstenar som utgör Samtrafikens strategi bygger på bland annat:

  • En breddning av ägandet från ca 25 till dagens ca 48
  • Leverans av konkurrensneutrala tjänster till ca 58 trafikföretag i Sverige
  • Fokus på B2B
  • Etablering av Kollektivtrafikens hus
  • Årliga arrangemang som utvecklats till några av de mest besökta och uppskattade inom branschen
  • Omvärldsbevakning och rapporter som ger upphov till innovativa samverkansprojekt

Ses vi på Kollektivtrafikdagen 11 maj?
På årets Kollektivtrafikdag är Samtrafiken medarrangör och hoppas kunna bidra med en ökad grad av interaktivitet, framtidsspaning och samhällsorienterad dialog. Nytt för år i programmet är tre parallella breakout-pass  kl 13-15, där Samtrafiken ansvarar för en. I vår del kommer vi prata om vilka drivkrafter som förändrar vår bransch, spela brädspelet Mobility Challenge och presentera vårt senaste projekt Swedish Mobility Program.

Nyfiken eller vill du veta mer?