Vårens dialogmötesturné

Vilka deltog och vad pratade vi om?

I mars och april genomförde Samtrafiken tre dialogmöten för våra ägare och andra branschaktörer i Umeå, Hässleholm och Stockholm. Syftet med mötena, som innehöll både föreläsningar, deltagarsamtal och workshopövningar, var att väcka engagemang och öka dialogen om branschens och Samtrafikens verksamhet och framtida fokusområden.

Samtrafikens mål med regelbunden omvärldsbevakning och ägardialog är att fånga upp hur organisationen, genom att anpassa sin affärs- och samverkansverksamhet, bäst kan möta morgondagens krav på mobilitetslösningar och därmed på trafikleverantörerna. Detta kan vi bara göra i dialog med våra ägarorganisationer.

I Umeå träffades deltagarna den 29 mars på konferenscentret Väven i Umeå, där Harriet Söder, vd på Länstrafiken i Västerbotten öppnade mötet. Dagen efter hölls dialogmötet söderut i Hässleholm hos Skånetrafiken med trafikdirektör Linus Eriksson som värd. Sist ut var Stockholmsregionen där mötet skedde hos Samtrafiken i Kollektivtrafikens hus lokaler på Centralstationen. Till vart och ett av mötena anslöt i genomsnitt ett tjugotal deltagare från respektive regions ägarkollektiv, samt ett antal representanter från politiken.

Samtrafikens ordförande Monika Stridsman inledde varje möte med en introduktion om Samtrafikens unika position i branschen som samlande forum av både offentliga och privata trafikaktörer. Därefter talade vd Gerhard Wennerström på temat Branschen idag och imorgon, där han jämförde skeenden som ändrade förutsättningarna för tv-branschen med de disruptiva faktorer som knackar på dörren i vår egen bransch. Deltagarna fick bland annat i uppdrag att fundera kring vad som kommer att ske med vår hårdvara, våra tekniska lösningar, vem som beställer och vem som planerar. Ett annat område som diskuterades var vad som kommer ske med lagstiftningen.

”En gång i tiden satt vi alla runt tv:n som en lägereld och väntade på våra tablålagda familjeprogram. Nu bestämmer vi själva var, när och hur vi konsumerar underhållning. Vi får hjälp att skapa vårt egna utbud och personligt skräddarsydda spellistor. Samma sak kommer ske med våra trafikalternativ och hur vi väljer att kombinera dessa.”
Gerhard Wennerström, dialogmöte i Hässleholm den 30 mars 2017

När omvärlden förändras, måste Samtrafiken förändras, menade Monika Stridsman i sitt anförande. Enligt en enkät från förra året angav ägarna följande önskemål för Samtrafikens fokusområden: Utveckling, Samverkansarena, Biljettsamarbeten och Standard. I uppdraget att möta framtidens krav från konsumenter på skräddarsydd kombinerad mobilitet ligger att hitta vägar för samverkan mellan branschaktörer.

Monika uppmanade ägarna att fortsätta tänka kring vilka behov av stöd deras organisation kommer att ha i framtiden, och berättade om styrelsens önskemål att Samtrafiken i sin framtida redovisning ska skilja mellan affärsdelen och samverkansdelen. Samtidigt kommer Resplus-samarbetet som det ser ut i dag att utmanas av nya tekniska möjligheter och ekonomiska krav. SJ har sagt upp sitt avtal, vilket i sin tur innebär att samtliga avtal kommer att förhandlas om under kommande år. Parallellt kommer Biljett- och Betalstandarden (BOB) och Swedish Mobility Program att skapa nya möjligheter till framtida intäkter inom affärsdelen. Under mötet deltog alla medverkande i workshopövningar som gav upphov till intressanta diskussioner kring utmaningar och möjliga lösningar.

I den avslutande delen av dialogmötet berättade Gerhard om Samtrafikens ambition att med RKM som bas göra en förstudie om implementering av kombinerad mobilitet som en del i Swedish Mobility Program – en byggsten i framtidens persontrafik.

Frågor eller nyfiken på att höra mer?

Gerhard

Wennerström

Vd