Innovationskurs

Innovationskurs som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken

I höst ges åter igen denna uppskattade kurs som ger input till innovationsarbetet inom kollektivtrafiken.

Kursen ges av transportforskargruppen vid Karlstads universitet och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i samarbete med Samtrafiken. Kursen är en vidareutbildning för projektledare, ledare och chefer inom kollektivtrafikbranschen,

Läs mer om kursen.

Intresserad eller vill veta mer?