Utbildning eller en bra idé för kombinerad mobilitet som tjänst?

Dags igen – kurs i innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken!

Missa inte höstens utbildning i att driva innovationsarbete. Det är en vidareutbildning för erfarna projektledare, ledare och chefer inom kollektivtrafikbranschen, och vänder sig till kollektivtrafikmyndigheter, länsbolag, trafikföretag, kommuner med flera. Kursen ges av transportforskargruppen vid Karlstad Universitet och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i samarbete med Samtrafiken. Läs mer och anmäl dig.

Kombinerad mobilitet som tjänst

Har du en bra idé för att utveckla transportlösningar som kombinerar flera olika rese- och transporttjänster? Då kan du söka finansiering hos Vinnova för att testa eller utvärdera din lösning. Inom det här erbjudandet finansierar Vinnova projekt som ska bidra till framtidens transporter, med fokus på behov och utmaningar i storstäder. Läs mer.