Första träffen i Nationell samverkan

Efter en inledning av vd Gerhard Wennerström fick vi en lägesrapport av förstudien Etablering Väst, som är Swedish Mobility Programs (SMP) första fas. Rapporten presenterades av projektledaren Adam Laurell. Därefter följde en presentation av Per-Erik Holmberg från RISE som satte in oss i KOMPIS, ett delprojekt inom ramen för regeringens samverkansprogram Nästa generations resor och transporter. Presentationen gav upphov till en inspirerad diskussion ur vilken Per-Erik tog med sig flera intressanta frågeställningar. I slutet av sommaren kommer en ny hemsida med all information om KOMPIS vara på plats. Är du intresserad att veta mer om KOMPIS? Kontakta Adam Laurell.

Under senare delen av programmet talade Snappcars Charlotta Wennerström, samt Fanny Malin och Paul Nyberg från Share It om sina respektive organisationer. Dagen avslutades med en kortare workshop där deltagarna fick ge input på vad man såg som relevant att fokusera på inför nästa träff i september. Responsen från dagen var mycket positiv respons och vill du ta del av material från dagen får du gärna vända dig till Jens Tångefjord Brodin på Samtrafiken.

Swedish Mobility Program
Swedish Mobility Program (SMP) är Samtrafikens ägares initiativ för att möjliggöra framväxten av den nya tidens kombinerade mobilitetstjänster.

Status Swedish Mobility Program – Etablering väst