Höstens ägarmöte

Samtrafiken kommer därför att bjuda in till ett ägarmöte den 4-5 oktober på Wenngarns slott utanför Sigtuna. Ägarmötet blir av stor betydelse för Samtrafikens framtida positionering i en digital framtid.

Syftet med vårt program är att landa i ett så bra nytt avtal som möjligt. Vi kopplar diskussioner om varför, vad, och hur Samtrafiken ska utformas enligt SPA-10 till våra tre övergripande teman omvärld, roller och ekonomi. Till vår hjälp har vi egna handledare och externa föreläsare.

Varför kopplas till temat omvärld och trender — bakgrunden till Samtrafikens syfte. Detta följs av vad — mot bakgrund av en diskussion på temat roller och Samtrafikens dito. Det sista temat är ekonomi och handlar om hur Samtrafiken ska finansieras. Till vår hjälp finns moderatorer och externa föreläsare. Vi kan se fram emot trevliga dagar med effektiva diskussioner.

Med detta vill vi betona att alla ägares medverkan på ägarmötet är betydelsefull för Samtrafiken och för övriga medlemmar. Till dess vill vi önska en riktigt trevlig sommar – om vi inte ses redan på Samtrafikens mingel i Almedalen nu på söndag!

Kontaktperson