ITS European congress

Det är också tydligt att Sverige är det enda landet som visar en tydlig färdplan för nationella mobilitetslösningar. De flesta andra länder fokuserar på antingen lösningar för enskilda städer eller kommersiella lösningar med ett specifikt begränsat utbud. Frågorna som behandlades på MaaS seminarierna var dels hur affärsmodeller för de olika rollerna i värdekedjan kan se ut, och dels hur innovation kan befrämjas för tredjepartstjänsteutveckling.

Finland utmärkte sig genom en väldigt stor representation (som en del av landets 100 års firande) från både myndigheter och den privata sektorn. MaaS Global (en finsk start up) blev också en snackis då Toyota gick in med 100Mkr i den tjänsten.

Sammanfattning från Gerhard:
Väldigt många parter från Finland närmade sig mig och öste sin avundsjuka på mig då de saknar fungerande samverkansorgan. Som de själva uttrycker det: ”Vi har inget gemensamt bord att sitta kring”. Vi i Sverige kan vara stolta över den samverkanstradition och den samverkansarena som finns med Samtrafiken”.

Bakgrund:
ITS European congress

Gerhard

Wennerström

Vd