Ny teknikexpertis

I maj förstärkte vi Swedish Mobility Program med Fredrik Grim som klev in på tekniksidan. Fredrik jobbar bland annat med att beskriva användningsfall och titta på avtalsfrågor kring tekniska servicenivåer inom projektet Etablering Väst, vilket är en del av Swedish Mobility Program. Även på systemutvecklarsidan har vi fått in ny kompetens. Lisa Westberg började i början av maj och efter sommaren börjar Viktoria Wending med huvudansvar som förvaltningsledare för Resplus och Ledsagningsportalen. Under sommaren har vår leveransavdelning dessutom hjälp från två studenter, Kim Ytterberg och Kaj Otaki.

Lars Löfquist har efter nästan sex år på Samtrafiken valt att gå vidare och ska till hösten fortsätta på sin masterexamen. Lasse har bland annat varit mycket engagerad i Biljett- och betalprojektet, i projektet Tjänsteresa och i de tekniska förarbetena för Swedish Mobility Program. Daniel Törbacka, systemutvecklare slutar också efter att ha blivit rekryterad till HiQ. Daniel har förutom systemutveckling jobbat med Trafiklab. Vi tackar för era fantastiska insatser för kollektivtrafiken i Sverige!

”Det är tråkigt att en duktig medarbetare lämnar, samtidigt är jag stolt över att Samtrafiken är en plantskola för unga begåvade utvecklare som högvilt i techvärlden,” säger Madelene Hjelte, leveranschef på Samtrafiken. ”Vi ser fram mot att välkomna våra nya experter, Lisa Westerberg och Viktoria Wending in i huset och sätta tänderna i våra kommande uppdrag!”

Madelene

Hjelte

Leveranschef