Rapport från UITP:s världskongress

Deltagarna fick under världskongressens tre dagar tillfälle att ta del av många goda exempel på den innovation och utveckling som förändringen driver. Det övergripande budskapet på kongressen var att urbanisering, digitalisering och framväxande delningsekonomi gör att kollektivtrafiken behöver utveckla nya affärsmodeller för att bli navet i en modern mobilitet som möter behovet av nya resetjänster – ett fokusområde som ett utvecklingsbolag som Samtrafiken har högt på agendan. Ett tydligt tema var att kollektivtrafik i sig är lösningen på många av de samhällsutmaningar som trenderna ger upphov till, genom att stå för effektiva och klimatsmarta transportlösningar. En viktig del av lösningen är att stimulera framväxt av nya tjänster och samarbeten mellan nuvarande och nya aktörer på mobilitetsmarknaden. Här handlar det mycket om att erbjuda efterfrågade, lättillgängliga och moderna mobilitetstjänster som utvecklas i partnerskap med resenärer, t.ex. cykel- eller biluthyrningsservice, samt koppla ihop traditionell linjelagd kollektivtrafik med nya tjänster i utbudet av kollektivtrafik.

Över 2500 deltagare från 84 länder kunde under världskongressen ta del av vad 330 utställare hade att erbjuda, välja bland mer än 130 föreläsningstillfällen och knyta många internationella kontakter.

Nästa UITP världskongress äger rum i juni 2019 i Stockholm under värdskap av Trafikförvaltningen SLL, Svensk Kollektivtrafik, Stockholms Convention Bureau och Stockholmsmässan.

Bakgrund:
UITP är en världsomspännande branschorganisation för kollektivtrafik med 1300 medlemmar från 92 länder.