Samtrafiken framtidsspanar på Kollektivtrafikdagen

”Kollektivtrafiken är död. Länge leve kollektivtrafiken.”

Samtrafikens vd Gerhard Wennerström ägnade sin förmiddagsföreläsning åt en framtidsspaning kring konsekvensen av omvälvande, ”disruptiva” förändringar i branschen.

På eftermiddagen var det premiär för så kallade break-outs, ett initiativ med tre parallella aktiviteter där deltagarna själva valde vilken arrangör de ville lyssna på. Utöver Samtrafikens break-out salong på temat Swedish Mobility Program och framtida digitala reselösningar avhandlades upphandling av busstrafik, samt hot och möjligheter för länstrafiken när man kopplat taxi till kollektivtrafiken.

Swedish Mobility Program (SMP) är Samtrafikens program för digital samverkan, där målet är att skapa förutsättningar för utveckling av tjänster för delat resande — framtidens kollektivtrafik.

Moderator Karin Jihde inledde med att prata om varför det är det så viktigt att planera för framtidens kollektivtrafik, hur samhället förändras och därmed vår bransch. Beteendeförändringar och behovet av kombinerat resande gör att kollektivtrafiken som vi känner den snart kommer att omformas och ge plats åt en helt ny definition av kollektivtrafik – det vi ofta kallar kombinerad mobilitet eller Mobility as a Service (MaaS).

Förändringsfaktorer och drivkrafter
Vare sig vi vill eller inte är vår bransch påverkad av drivkrafterna runt ikring oss i samhället. Samtrafiken ägnade break-outsalongen åt fördjupning i några av dessa drivkrafter.

Först ut var vd Gerhard Wennerström, som tillsammans med framtidsspanaren Göran Adlén pratade om sin syn på kundernas behov, krav och önskemål i framtidens persontrafik.

Kraftsamling kring öppna data och hållbar kollektivtrafikutveckling
Därefter bjöds Håkan Östlund som representerar Samtrafiken i det nationella projektet Kraftsamling Öppna trafikdata upp på scen där Karin Jihde intervjuade Håkan om b.la. innebörden av satsningen på öppna data, vad statens satsning på detta innebär för kollektivtrafikbranschen och avslutningsvis vad projektet kom fram till och vad nästa steg innebär. Läs mer om Kraftsamling Öppna Trafikdata här.

Intresset för hållbar utveckling är ett av motiven bakom satsningen på öppna trafikdata. Breakoutens nästa intervju tog upp Agenda 2030 och de globala målen då Marcus Weiland, strategichef på Samtrafiken berättade om hur några av de globala miljömål som ingår i agendan hänger ihop med kombinerad mobilitet.

Spelteorier i praktiken  
Break-outens deltagare fick även utmana sig själva och sina bordskollegor med Samtrafikens brädspel Mobility Challenge, vilket även spelades under Samtrafikens konferens i höstas. Den klurigaste utmaningen med spelet är för de allra flesta att byta roller och ikläda sig rollen av en aktör i svenskt näringsliv, så som ICA, Linas Matkasse eller Electrolux.

Mobility Challenge går ut på att formulera ett konkret svar om handlingsåtgärder vid påhittade framtidsscenarios. Deltagarnas svar registrerades i Samtrafikens innovationsdatabas där vem som helst kan gå in och söka efter intressanta idéer. Samtrafiken har redan över 1500 svarsalternativ registrerade – till exempel ett förslag om att Ikea skulle öppna äldreboende, med tillhörande lösningar för kollektivtrafik och färdtjänst. Vem vet, kanske tänder Mobility Challenge gnistan för nästa generations resetjänst? Om ditt företag är intresserade av ett eget spel – mejla oss!

Swedish Mobility Program
Samtrafikens nya satsning Swedish Mobility Program bygger på samverkan mellan aktörer i mobilitetsbranschen — de nya samarbeten vi menar när vi säger framtidens kollektivtrafik.

Madelene Hjelte, leveranschef på Samtrafiken berättade om lyckade exempel på samverkan från andra branscher, medan Kimiko Sörensen, samverkansstrateg på Samtrafiken utvecklade området gemensamma standarder med ett konkret exempel inom vår bransch: Samtrafikens Biljett- och Betalsystem om just gemensamma standarder.

Gemensamma standarder, branschsamarbete, öppna data och hållbarhetskrav är några av förutsättningarna för Samtrafikens vision om att genom samverkan bädda för framtidens kombinerade mobilitetslösningar. Med Swedish Mobility program vill Samtrafiken skapa en digital samlingsplats med information om när, var och hur olika transportmedel kan användas. Till den samlingsplatsen bjuder vi in företag som vill använda informationen till att bygga nya resetjänster.

För att förenkla förklaringen av Swedish Mobility Program under breakouten tog Gerhard hjälp av stora frigolitmodeller där han förklarade hur varje modul hänger ihop och hur Swedish Mobility Program är modellen som sammanfogar komponenterna.

Kombinerad mobilitet
Kombinerad mobilitet eller Mobility as a Service är begrepp som nämns allt oftare när man pratar om hållbart resande. Kombinerad mobilitet innebär att man erbjuder resenärerna möjligheten att välja och kombinera färdsätt efter sina egna personliga behov och med kollektivtrafiken som grund.   

 Det kan till exempel handla om att boka bil i en bilpool, att beställa taxi online eller samåkningstjänster; eller skaffa tillgång till en lånecykel. Digitaliseringen gör det möjligt att erbjuda nya tjänster på ett enkelt och användarvänligt sätt, bara ett klick bort.  Vi vill påstå att kombinerad mobilitet är framtidens kollektivtrafik.

 

För mer information