East Sweden Hack

Femte upplagan av East Sweden Hack gick av stapeln i Vallastaden som är en helt ny stadsdel, planerad och byggd för hållbar stadsutveckling. Fram till 24:e september var området öppet för besökare som vill se hur framtidens städer kan tänkas se ut. Mitt bland färgglada husfasader och vågad arkitektur träffades tjugo lag med utvecklare för att tävla om att ta fram nya innovativa lösningar för framtidens städer och dess invånare.

Östgötatrafiken var med och arrangerade och tillgängliggjorde sin data via Trafiklab, och där Samtrafikens representant på plats stod för teknisk support och stöd inom de områden där Trafiklabs öppna databaser, API:er, kunde utnyttjas för att skapa nya tjänster.

Det fanns en stor spridning bland lagens olika innvoationer. Allt från lösningar för att beräkna solceller på ditt hus till en datoriserad medicinburk för dementa. Eller en app för hur du får kontakt med nya fikavänner på en stor arbetsplats. Ett lag tog fram mätutrustning för sopkärl för att sophanteringen ska kunna optimeras bättre.

Mest uppmärksammad blev en ny tjänst som använder sig av bland annat kollektivtrafikdata i kombination med annan information. Tjänsten fungerar tillsammans med Facebook Messenger och fick namnet ELVA (eLinköpings Virtual Assistant).  Med dess hjälp får användaren svar på frågor om väder, evenemang och kollektivtrafik utan att behöva installera en ny app i sin telefon. Läs mer.