Öppna data för kombinerad mobilitet

Från Kraftsamling Öppna Data till Trafiklab 2.0

En av de åtgärder som Trafikverket föreslås är en implementering av den målbild som togs fram inom projekt Kraftsamling Öppna Trafikdata. Trafikverket konstaterar att kraftsamla för öppen kollektivtrafikdata med god kvalitet är en förutsättning för att utveckla kombinerade mobilitetstjänster.

Vårt mål är att Samtrafikens tjänst Trafiklab i en 2.0-version ska utgöra en nationell åtkomstpunkt för all statisk och dynamisk kollektivtrafikdata. Läs mer här.

Håkan

Östlund

Partneransvarig