Nästa steg för Swedish Mobility Program

Den samverkan som Samtrafiken bedriver har under de gångna åren genom olika initiativ lett branschen i Sverige framåt. Det senaste av dem är Swedish Mobility Program.

Swedish Mobility Program har haft tre arbetsspår:

1.       Initiera, driva och deltaga i relevanta piloter.

2.       Bedriva en bred samverkan och identifiera samverkansområden.

3.       Undersöka förutsättningar för en nationell åtkomstpunkt för biljetter och resor genom projektet ”SMP Etablering Väst”.

”SMP Etablering Väst” tog sin utgångspunkt i hypotesen att en nationell åtkomstpunkt, ett ”Mobilitetstorg”, skulle fungera som en katalysator för marknadens utveckling av kombinerade mobilitetstjänster. I projektets förstudie togs därför en affärsmodell för och en definition av tjänsten Mobilitetstorget fram.

Nästa steg inom SMP blir nu att bredda kunskaperna inom kombinerad mobilitet genom att undersöka hur marknaden ställer sig till de tjänster som kan komma att utvecklas. Samtrafiken kommer därför att koordinera pågående piloter och initiativ hos de större RKM:erna i landet och delge branschen lärdomarna.

Som planerat kommer vi att jobba vidare med samverkansdelen inom SMP där nästa träff för den Nationella Samverkan sker i Göteborg den 16/11. Anmälan dit sker via länken här.

Samtrafikens koordinerande roll inom området blir därmed allt viktigare vilket gör att beröringsytorna med KOMPIS blir fler. Passa därför gärna på att delta i deras Meetup som de har i den 15/11, också i Göteborg. Anmälan på deras hemsida.