Samtrafikens ägarmöte 2017

Budskapet ”Kollektivtrafiken är död — länge leve kollektivtrafiken” exploderade i versaler på en bioduk i Sigtuna en morgon i oktober. Samtrafikens vd Gerhard Wennerström äntrade sedan scenen och hälsade ägarkollektivet välkomna till Kulturstallet på Wenngarns slott för höstens upplaga av Samtrafikens ägarmöte. Poängen med dramatiken var att delar av den kollektivtrafikbransch som vi känner idag sannolikt kommer att avvecklas på ett omvälvande sätt, för att sedan återuppstå i en annan form. Och att branschens företrädare — Samtrafikens ägare — måste förhålla sig till denna förändring för att gemensamt kunna hantera framtidens krav på ett modernt resande.

Ett samägd, framåtriktad verksamhet som Samtrafikens ska regleras genom ett rimligt, rättvist och tidsmässigt hållbart avtal för Samtrafikens ägare och partners. Därför var de övergripande principerna för Samtrafikens nästa avtal ett naturligt tema för höstens ägarmöte. Samtrafikens nya partneravtal är det tionde i ordningen och kallas SPA 10. Det förväntas vara slutförhandlat vid Samtrafikens årsstämma den femte december.

Ett femtiotal ägarrepresentanter deltog i programmet som löpte under en och en halv dag, under ledning av moderator Johannes Hylander. Under programpunkterna varvades avtalsdiskussioner på konkret nivå — vad ska Samtrafiken framförallt göra, och hur ska verksamhetens delar finansieras — med föreläsningar om den digitaliserade nutiden och framtiden för vår bransch. Johannes Hylander inledde programmet med en intervju av Gerhard Wennerström, Samtrafikens ordförande Monika Stridsman, SJ:s vd Crister Fritzson och Harriet Söder, vd på Länstrafiken i Västerbotten. Åhörarna fick lyssna till deras förväntningar på det nya avtalet och i synnerhet bakgrunden till förhandlingarna, som grundar sig i SJ:s uppsägning av föregående avtal.

Därefter föreläste trendspanare Stefan Hyttfors som inbjuden expert och serverade en samling krassa framtidsspaningar på temat roller, ekonomi, och rationaliseringsprocesser i takt med att digitaliseringen möblerar om bransch efter bransch. Transportområdet är i blickfånget för många nya hungriga aktörer som definitivt kommer att marknadsandelar, såvida vi själva inte är kapabla att driva utvecklingen framåt, menade Hyttfors. Här måste branschen våga satsa på ny teknologi och nya roller. ”Teknik slår politik”, var ett av flera tänkvärda citat. Han illustrerade skillnaden mellan en så kallad disruptiv utveckling jämfört med en stegvis sådan. Disruptiv utveckling visar en kurva som mycket snabbt skjuter i höjden i samma ögonblick som ny teknologi skapat förutsättningar för nya affärsmodeller.

Stefan Hyttfors föreläsningar följdes av diskussioner i workshopform om bland annat vilka roller deltagarna själva ansåg kunde utkristalliseras i ett framtida mobila ekosystem. Vilka företag blir säljande part, vilka blir leverantörer av transporter? Vilka samlar och distribuerar kollektiv trafikdata? Hur samverkar organisationerna? Eftermiddag och förkväll ägnades åt att i mindre grupper enskilt diskutera olika tänkbara principer för hur Samtrafikens verksamhet skulle finansieras framöver. Tillbaka i Kulturstallet fick varje grupp redovisa hur de resonerade och lyfta frågor inför de andra grupperna. Syftet med övningarna var att skapa ett diskussionsunderlag med olika finansieringsalternativ inför de kommande förhandlingarna.

Dag två inleddes med en morgonbön av mer profan karaktär i slottets medeltida kapell; en inspirationsföreläsning signerad Alexander Bard. Under en timmes monolog ifrågasatte Bard i raketfart vår konventionella historieskrivning, vår föråldrade syn på skolundervisning och menade att vi helt missat kryptovalutans utveckling. Han förklarade att globaliseringen gör att sparare investerar i fel sorts företag och Sverige tappar mark i alla sektorer. Slutsatserna proklamerades med övertygelse och humor och lämnade sannolikt få i församlingen oberörda. Därefter fick ägarrepresentanterna landa i en konkret workshopövning där grupperna med hjälp av magnettavlor prioriterade bland Samtrafikens olika deluppdrag och aktiviteter. Samtrafikens komplexa lista på tjänster väckte initialt en del frågor — det är inte lätt att förstå villkoren kring varje enskild tjänst. Ett avslutande samtal om finansieringsprinciper och prioriteringar avslutades med lunch och en enskild diskussion för styrelsens ledamöter.

Trots att ägarkollektivet idag samlar företag och organisationer med vitt skilda villkor för sin respektive verksamhet — offentlig, kommersiell, bunden till stad eller landsbygd —  tycktes det i många frågor finns en stor samsyn om behovet av ett Samtrafiken som fortsätter med sin kärnverksamhet — att på olika sätt möjliggöra ett kombinerat resande.