Nu kan du använda Sunfleet och kollektivtrafik – på ett och samma kort

Tidigare i år presenterade Sunfleet och Samtrafiken sitt samarbete kring en ny resetjänst som kombinerar bilpool med kollektivtrafiken. Under sommaren och hösten har ett antal testpersoner testat produkten och resultaten har varit så pass goda att tjänsten nu öppnas för försäljning.

Sunfleet är Sveriges största bilpool med fler än 1 400 bilar på över 50 orter runt om i landet. Företagets 65 000 medlemmar får tillgång till alla fordon, som kan bokas per timme via Sunfleets app.

Idag lanseras Sunfleet Plus för allmänheten. Sunfleet Plus är en resetjänst som binder ihop 1 400 fordon med fler än 50 000 hållplatser runt om i landet. På ett och samma smarta kort får användarna tillgång till alla Sunfleets bilar och all kollektivtrafik runt om i Sverige. Kortet är alltså användarnas färdbevis i kollektivtrafiken och dessutom bilnyckel till alla Sunfleets fordon.

Tjänsten är ett initiativ mellan Sunfleet och Samtrafiken. Samtrafiken ägs av samtliga kollektivtrafikmyndigheter i Sverige och ett antal privata aktörer. Samtrafikens tjänst Resplus binder ihop Sveriges kollektivtrafik och har under snart 25 år möjliggjort kombinerade biljetter. Det är genom att lägga till Resplus till sitt erbjudande som Sunfleet möjliggör tillgången till all offentlig kollektivtrafik i samtliga 21 län.

— Sunfleet med Resplustillägg visar att kombinerad mobilitet är framtidens resande där det är modernt att överge konceptet att äga en privat bil, säger Samtrafikens vd Gerhard Wennerström.

Innan sommaren meddelade Sunfleet och Samtrafiken att tjänsten skulle testas och utvärderas med hjälp av ett antal testpersoner som väl matchar den tilltänkta målgruppen. Peter Algurén på Sunfleet berättar att värdet är allra störst för de som använder både kollektivtrafik och Sunfleet i flera olika län.

– Har man redan idag månads- eller årskort på fler än ett länstrafikbolag och dessutom bilbehov i dessa län så kan Sunfleet Plus vara en bra lösning. Vi identifierade ett antal personer som hade just dessa behov och lät dem testa produkten över sommaren och hösten. Precis som vi trodde såg dem ett stort värde i lösningen, säger Peter.

Rebecca Averdal är en av testdeltagarna till Sunfleet Plus. Hon berättar hur tjänsten har förenklat hennes vardag.

– Eftersom jag bor i Stockholm och inte vill äga bil är kombinationen Sunfleet och kollektivtrafik viktiga delar i mitt dagliga resande. Dessutom är jag ofta på besök i Malmö och Göteborg och behöver ta mig runt där med. Där har jag tidigare köpt korta periodkort eller separata biljetter som jag kombinerat med Sunfleet. Att få ta del av en tjänst som med ett och samma färdbevis kombinerar alla mina resesätt på alla orter har verkligen förenklat mitt resande.

Sunfleet Plus kommer säljas i 100 exemplar och det är först till kvarn som gäller. Försäljningen pågår till 31/12-2018.

Läs mer och anslut dig till Sunfleet Plus här.

För mer information, kontakta:

Rasmus Trygg, Sunfleet

Tel 031-757 65 61

Om Sunfleet

Sunfleet är Sveriges största bilpool med verksamhet på över 50 orter. Bolagets 65 000 medlemmar ges tillgång till över 1 400 bilar runt om i landet som kan bokas per timme via Sunfleets app. Bolaget är helägt av Volvo Car Corporation och har varit verksamma sedan 1998.