Försäljningen av Sunfleet Plus är igång

Rickard Riblom var en av de första som köpt den nya tjänsten Sunfleet Plus.

– Hej Rickard Riblom, du är en av de första kunderna som har köpt den nya tjänsten Sunfleet Plus. Har kortet tillfört något mervärde för dig i ditt resande?

– Ja absolut, i hög grad. Enkelheten tilltalar mig, oavsett vart jag är så kan jag göra mina lokala resor på ett enkelt sätt. Tryggheten att ha årskort har slagit mig. Det vill säga, jag behöver inte vara osäker på om jag har ett laddat månadskort. Dessutom tror jag mig göra ’billiga’ bilresor det kommande året.

Kortet finns att köpa hos Sunfleet och säljs i 100 exemplar, enligt principen ”först till kvarn”. Försäljningen pågår till 31 december 2018.

Bakgrund Sunfleet Plus

Sunfleet Plus är en resetjänst som binder ihop 1 400 fordon med fler än 50 000 hållplatser runt om i landet. På ett och samma smarta kort får användarna tillgång till alla Sunfleets bilar och all kollektivtrafik runt om i Sverige. Kortet är alltså användarnas färdbevis i kollektivtrafiken och dessutom bilnyckel till alla Sunfleets fordon.

Tjänsten är ett initiativ mellan Sunfleet och Samtrafiken. Samtrafiken ägs av samtliga kollektivtrafikmyndigheter i Sverige och ett antal privata aktörer. Samtrafikens tjänst Resplus binder ihop Sveriges kollektivtrafik och har under snart 25 år möjliggjort kombinerade biljetter. Det är genom att lägga till Resplus till sitt erbjudande som Sunfleet möjliggör tillgången till all offentlig kollektivtrafik i samtliga 21 län.

Sunfleet är Sveriges största bilpool med fler än 1 400 bilar på över 50 orter runt om i landet. Företagets 65 000 medlemmar får tillgång till alla fordon, som kan bokas per timme via Sunfleets app. Bolaget är helägt av Volvo Car Corporation och har varit verksamma sedan 1998.

Vill du veta mer?

Reidar

Larsson

Projektledare