Projekt Öppna Trafikdata är igång!

Målet med projektet är att göra verklighet av den målbild som togs fram i Kraftsamling Öppna Trafikdata som bedrevs av Samtrafiken och avslutades under våren 2017. 

Projektet kommer att ta fram en treårsplan för att förverkliga målbilden och säkerställa att den uppfyller kraven i de nya EU-bestämmelserna som träder i kraft 2019.

Resultatet av projektet kommer att leda till att Samtrafiken utvecklar en nationell portal för stora mängder trafikdata. Redan under första kvartalet 2018 kommer en systemlösning att testas som gör det möjligt att distribuera nya typer av trafikdata som inte varit tillgängliga tidigare, ett så kallat “proof of concept”. De första organisationer som kommer att prova detta är Östgötatrafiken och Kollektivtrafikförvaltningen UL.

Är du intresserad eller vill veta mer?
Kontakta Agnetha Lund, Projektledare Öppna data, +46 70 2964730, agnetha.lund@samtrafiken.se